Kategoria:

antropocen

Weszliśmy w nową erę

Weszliśmy w nową erę
Krzysiek Dzieliński

Według nadal aktualnego podziału żyjemy w holocenie - epoce, która zaczęła się ponad 11 tysięcy lat temu wraz z ostatnim zlodowaceniem, gdy rozwijać zaczęła się ludzka cywilizacja. Zdaniem grupy naukowców epoka ta jednak nie pasuje już do dnia dzisiejszego, dlatego proponują oni nową epokę - antropocen.