Kategoria:

perfekcjonizm

Niebezpieczny perfekcjonizm

Niebezpieczny perfekcjonizm
Tatyana Polishchuk

Dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów i najlepszych wyników jest właściwe każdemu z nas. Zdarzają się jednak przypadki, w których człowiek poświęca znaczną cześć swojego życia na to, aby osiągnąć perfekcję we wszystkim, zawsze i wszędzie. Każde niepowodzenie traktuje...