Kategoria:

Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

Wojna nie ma w sobie nic z kobiety
Lila Ejsmondt

Walka o prawdę, pokój, ojczyznę nigdy nie wykluczała udziału kobiet. Historia zna przypadki, gdy właśnie panie decydowały o losach krajów. Tym niemniej w czasie II wojny światowej byliśmy świadkami prawdziwego kobiecego fenomenu. Pełniły one służbę we wszystkich rodzajach wojska wielu państw...